Industry4wrd jadi permulaan Industri 4.0 di Malaysia

Dasar Kebangsaan mengenai Industri 4.0 dikenali sebagai Industry4WRD, bakal memacu Malaysia sebagai rakan strategik kepada pembuatan pintar dan perkhidmatan yang berkaitan di Asia Pasifik, destinasi utama untuk industri berteknologi tinggi dan penyedia penyelesaian yang menyeluruh kepada teknologi maju.