Future Workers Training (FWT) – School Leavers

Pemasangan dan Troubleshooting Peralatan Elektronik

Tempoh Pengajian :  12 Bulan (1 Tahun)
Kod Kursus : EE-021-2:2012
Yuran Kursus : Ditaja Sepenuhnya oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Persijilan 
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) kepada pelajar yang berjaya menamatkan kursus dan memenuhi kriteria pertauliahan persijilan SKM.
Objektif Kursus 
 • Elektronik Industri adalah merangkumi elektronik dan programming di mana objektif program ini adalah menghasilkan pelatih-pelatih yang dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam pemasangan dan pembaikpulihan peralatan elektronik, microcontroller, programmable logic controller (PLC), pengurusan penyelenggaraan dan penyeliaan
Kandungan Kursus 
 • Tahap 2
 • – C01 : Electronic Schematic Drawing
 • – C02 : Instrument and Test Equipment Set Up &Handling
 • – C03 : Industrial Electronic Equipment Installation
 • – C04 : Instrument and Test Equipment Troubleshooting
 • – C05 : Industrial Electronic Equipment Troubleshooting
 • – E01 : Electronic Appliance Installation
 • – E02 : Electronic Appliance Troubleshooting
Manfaat/Peluang Kerjaya
 • Antara kerjaya dalam bidang elektronik adalah juruteknik,penyelia, penolong jurutera di sektor awam atau swasta dan usahawan.
Syarat Kemasukan
 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 30 tahun.
 3. Lepasan SPM atau SPMV dan keinginan yang tinggi untuk maju.
 4. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM 4,000.00

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
Electronic Department : 04-441 4619      ext : 135
En. Hizami : hizami@kismec.org.my
En Firdaus : firdaus@kismec.org.my

Program Registration

Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa

Tempoh Pengajian :  12 bulan
Kod Kursus : EE-320-2:2012
Yuran Kursus : Ditaja Sepenuhnya oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Persijilan :
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) kepada pelajar yang berjaya menamatkan kursus dan memenuhi kriteria pertauliahan persijilan SKM.

Objektif Kursus

 • Untuk melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian negara.
 • Untuk meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja industri bagi membolehkan mereka memberikan sumbangan dengan berkesan ke arah pembangunan negara.
 • Untuk memudahkan para lepasan sekolah mendapatkan pekerjaan dengan melengkapkan mereka dengan latihan kemahiran perindustrian yang sistematik.

Kandungan Kursus

 • Tahap 2
 • C01 : Single phase drawing
 • C02 : Single phase wiring
 • C03 : Single phase wiring maintenance
 • C04 : Single phase motor control installation
 • C05 : Single phase electrical appliances maintenance
 • C06 : Single phase wiring testing &commissioning

Manfaat/Peluang Kerjaya

 • Antara kerjaya dalam bidang elektrik adalah pendawai, juruteknik,penyelia, penolong jurutera di sektor awam atau swasta dan usahawan.

Syarat Kemasukan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 30 tahun.
 3. Lepasan SPM atau SPMV dan keinginan yang tinggi untuk maju.
 4. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM 4,000.00

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :

Electric Department : 04-441 4619      ext : 119
En.Suhaimi      : 0134359281/ suhaimi@kismec.org.my
Puan Amylia    : 0137116281/amylia@kismec.org.my

Program Registration

Pelukis Pelan Senibina - JPK

Nama Kursus : ARCHITECTURAL DRAUGHTING LEVEL 3

Tempoh Pengajian : 24 bulan 
Kod Kursus : BC-050-3 : 2013

Yuran Kursus : Kursus Tajaan Penuh Tabung PTPK

Persijilan : SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3

Objektif Kursus :

 1. Mempersiapkan pelatih dengan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang Lukisan Senibina
 2. Memberi kefahaman secara teori dan praktikal yang menepati kehendak industri 
 3. Memberi kemahiran penggunaan perisisan AutoCAD ,Grafik & rekabentuk  3dimensi (3D)
 4. Mendedahkan pelatih kepada proses  pengurusan pembinaan yang boleh digunakan ketika bekerja di industri Pembinaan

Kandungan Kursus :

M01 – Architectural Draughting Schematic Drawing

M02 – Architectural Draughting Submission Drawing

M03 – Architectural Draughting Tender & Construction Drawing

M04 – Architectural Draughting As- Built Drawing

M05 – Architectural Draughting Measured Drawing

M06 – Supervisory & Administrative Function

Manfaat/Peluang Kerjaya :

 1. Pelukis Kanan  Pelan
 2. CAD Operator/Designer
 3. Penyelia Tapak
 4. Kerani Tapak
 5. Designer Product

Syarat Kemasukan :

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 35 tahun.
 3. Lepasan SPM atau SPMV dan keinginan yang tinggi untuk maju.

 

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
En Ahmad Shahrani b. Musa   shahrani@kismec.org.my

Cik Siti Sharah bt. Dollah        sharah@kismec.org.my

En. Hamidon b. Hamid            hamidon@kismec.org.my

No Tel : 04-4414619 / 121

 

Program Registration

Pelukis Pelan Senibina - CIDB

Tempoh Pengajian :  6 BULAN
Kod Kursus :  ABD 1 & 2
Yuran Kursus : Ditaja Sepenuhnya oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
Persijilan : SIJIL KECEKAPAN KEMAHIRAN (SKK) CIDB: LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA

Objektif Kursus : Menghasilkan pelatih-pelatih yang dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran di dalam jurusan Lukisan Pelan Senibina bagi tujuan berkerjaya atau melanjutkan pelajaran di dalam bidang-bidang rekabentuk pembinaan, artistik dan juga rekabentuk industri.

Kandungan Kursus :

 1. AUTODESK AUTOCAD
 • Introduction To AutoCAD
 • AutoCAD Fundamental
 • AutoCAD for Technical Drawing
 • AutoCAD for Architectural Drawing
 1. PRODUCE WORKING DRAWING
 • Introduction to Working Drawings
 • List Of Requirement For Working Drawing
 • Structure Of Working Drawing
 • Draw Working Drawing
 • Review And Amendment
 • Present & Compile The Final Working drawing
 1. PRODUCE SUBMISSION DRAWING
 • Introduction to Submission Drawings
 • List of requirement for Submission Drawing
 • Submission Drawing Compilance
 • Colouring for Submission drawing
 • Review and Amendment
 • Present & Compile The Final Submission drawing
 1. PRODUCE DETAILS / CONSTRUCTION DRAWING
 • Introduction to Details / Construction Drawing
 • List of requirement for Details / Construction Drawing
 • Structure of Details / Construction Drawing
 • Review and Amendment
 • Present & Compile The Final Details / Construction Drawing 
 1. PRODUCE PRESENTATION DRAWING
 • Introduction to Adobe Photoshop & Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop & Adobe Illustrator Fundamental
 • Graphic Communication Project
 • Introduction to Google 3D SketchUP
 • 2D and 3D Drawing for Presentation
 • Review & Amendment
 • Present & Compile The Graphic Communication Project & Presentation Drawing
 1. PRODUCE MODEL MAKING
 • Introduction to Model Making
 • Safety and Health in Model Making
 • Tools and Equipment
 • Technique and Tips in Model Making
 • Produce Scaled Model
 • Review and Amendment
 • Present Scaled Model Making
 1. PORTFOLIO COMPILATION

Manfaat/Peluang Kerjaya :

 • Pelukis Pelan Senibina
 • Artis 3 Dimensi
 • Pereka Hiasan Dalaman
 • Pereka Grafik
 • Kerani Tapak
 • Pereka Model

Syarat Kemasukan : SPM

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 35 tahun.
 3. Lepasan SPM atau SPMV dan keinginan yang tinggi untuk maju.
 4. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM 4,000.00

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
CADD Department : 04-4414619/ 04-4414621 ext : 125

Whassap : 013-4203491 : En. Hamidon hamidon@kismec.org.my
Cik. Sharah: sharah@kismec.org.my
En Shahrani : shahrani@kismec.org.my

Program Registration

Computer System Operation

Tempoh Pengajian : 12 Bulan
Kod Kursus : IT-020-3:2013
Yuran Kursus : Ditaja Sepenuhnya oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Persijilan 
 • Sijil KISMEC dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) kepada pelajar yang berjaya menamatkan kursus dan memenuhikriteria pertauliahan persijilan SKM.
Objektif Kursus 
 • Peserta akan diberi pendedahan dan dilatih sehinga mahir dalam teknik memasang, selengara dan baik pulih sistem komputer dan rangkaian komputer. Selain dari bidang “hard skill”, “Soft skill juga di titik beratkan seperti skill kommunikasi, penyediaan laporan dan kerja berpasukan. Kursus yang ditawarkan ini dapat di lanjutkan sehingga peringkat Diploma Kemahiran Malaysia. Kursus ini juga merangkumi pengajian 30% Teori dan 70% Amali ( Termasuk Latihan Industri )
Kandungan Kursus 
 • – C01 : Computer System Set-Up
 • – C02 : Computer System Maintenance
 • – C03 : Computer System Repair
 • – C04 : Server Installation
 • – C05 : Server Maintenance
 • – C04 : Computer Network Connectivity Set-Up
 • – C05 : Mobile Device Configuration
Manfaat/Peluang Kerjaya
 1. Graduan-graduan yang telah menamatkan kursus ini dengan jayanya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya serta bersedia untuk memasuki bidang yang berhubung-kait dengan bidang komputer system dan rangkaian
 2. Prospek pekerjaan yang boleh diceburi adalah sebagai pembantu jurutera, pembantu pentadbir sistem, penyelia atau juruteknik sistem komputer
 3. Peluang pekerjaan bidang ini terdapat dalam sektor pengkomputeran
 4. Tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan baik
Syarat Kemasukan
 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 30 tahun
 3. Lepasan SPM atau SPMV dan keinginan yang tinggi untuk maju.
 4. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM 4,000.00

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
IT Department : 04-441 4619     ext : 129
Pn. Hidayah : hidayah@kismec.org.my
Cik Rosmaniza : rosmaniza@kismec.org.my

Program Registration

Sijil Profesional Marin

Tempoh Pengajian : 7 Bulan
Kod Kursus : TP-021-A
Yuran Kursus : Ditaja Sepenuhnya oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Persijilan 
 • Sijil BST, TFA,SSA oleh Jabatan Laut Malaysia dan Sijil KISMEC kepada pelajar yang berjaya menamatkan kursus dan memenuhi kriteria persijilan.
Objektif Kursus 
 • Kursus ini di reka khas bagi melahirkan tenaga kerja separa mahir dalam bidang maritim. Peserta akan di lengkapkan dengan kemahiran ekeltrikal, kimpalan, radio kommunikasi, dan kursus yang di perlukan oleh IMO dan Jabatan laut malaysia
Kandungan Kursus 
 • – Appreciation of ICT
 • – English Communication & Interpersonal skills
 • – Welding and cutting
 • – Basic Signaling & Communication
 • – Fundamental of Electrical System
 • – Basic Piloting Boat
 • – Basic Engine Marine
 • – Basic Knots & Ropework
 • – SSA ( Ship Security Awareness )
 • – BST (Basic Safety Training)
 • – TFA ( Tanker Familiarization)
 • *Include seaman book, seamen card and medical checkup
Manfaat/Peluang Kerjaya
 • Peluang sebagai pelaut yang di iktiraf orang antarabangsa
 • Sijil “STCW 95 compliance” di terima pakai oleh semua ahli “International Maritime Organization”
 • Boleh bekerjadi industry perkapalan seperti Feri, Near costal, supply vessal, kargo, bot persiaran
Syarat Kemasukan
 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 30 tahun (Lelaki sahaja)
 3. Lepasan SPM atau SPMV dan keinginan yang tinggi untuk maju.
 4. Pendapatan kelearga tidak melebihi RM 4,000.00

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
Marin Department: 04-441 4619     ext : 129
Pn. Farhana : farhana@kismec.org.my

Program Registration

Operasi Suntikan Acuan Plastik

Nama Kursus : OPERASI SUNTIKAN ACUAN PLASTIK

Tempoh Pengajian : 12 bulan 
Kod Kursus : MC-101-2 : 2015

Yuran Kursus : RM9500

Persijilan : SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 2 -SKM Level 2

Objektif Kursus :

 1. Mempersiapkan pelatih dengan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang Pembuatan plastik.
 2. Memberi kefahaman secara teori dan praktikal yang menepati kehendak industri 
 3. Memberi kemahiran pengendalian acuan dan mesin yang melibatkan pembuatan barangan plastik kepada pelatih yang boleh dimanafaatkan di pelbagai bidang pekerjaan berkaitan
 4. Mendedahkan pelatih kepada proses kerja dan suasana kerja yang jelas dan nyata yang boleh digunakan ketika bekerja di industri kelak

Kandungan Kursus :

M01 – Plastic Injection Moulding Pre-Production Process

M02 – Injection Moulding Mould preparation

M03 – Injection Moulding Machine Preparation

M04 – Injection Moulding Production Mould Set-Up

M05 – Injection Moulding Auxiliary Equipment Set-Up

M06 – Injection Moulding Mould Set-Down Process

Manfaat/Peluang Kerjaya :

 1. Operator
 2. Technician
 3. Injection Moulder
 4. Supervisors
 5. Trouble Shooters

Syarat Kemasukan :

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 35 tahun.
 3. Lepasan SPM atau SPMV dan keinginan yang tinggi untuk maju.

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
En Hisham hisham@kismec.org.my

Cik Nur Aqilah nuraqilah@kismec.org.my

Cik Badriah badriah@kismec.org.my

04-4414619 / 121

 

Program Registration

Pemasangan dan Penyelenggaraan Sistem Solar Photovoltan Tersambung Grid

Tempoh Pengajian : 6 Bulan (3 Bln KISMEC + 3 Bln Latihan Industri)
Kod Kursus : EE-210-A

Yuran Kursus : Ditaja Sepenuhnya oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Persijilan : SEDA Malaysia (Sustainable Energy Development Authority Malaysia) – Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari

 

Objektif Kursus :

 • Melahirkan tenaga kerja mahir diiktiraf SEDA Malaysia dalam Pemasangan dan Penyenggaraan Sistem Solar untuk kediaman (Domestik), Kemersial, Sektor Industri serta Ladang Solar

Kandungan Kursus :

 • Modul 1 : Amalan Kesihatan Pekerjaan dan Keselamatan
 • Modul 2 : Pengenalan kepada Elektrik Solar
 • Modul 3 : Penyediaan Pemasangan Sistem
 • Modul 4 : Peralatan Sistem dan Pepasangan Sistem Elektrikal
 • Modul 5 : Senggaraan Pembetulan

 Manfaat/Peluang Kerjaya

 • Peluang kerjaya dalam Industri Pemasangan Solar yang semakin mendapat sambutan di Malaysia
 • Sijil kompeten dikeluarkan SEDA Malaysia – Badan bertanggungjawab dalam Pembangunan Tenaga Boleh Baharu / Lestari
 • Melakukan Pemasangan sendiri serta dapat menjana pendapatan tambahan

 

Syarat Kemasukan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 35 tahun.
 3. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh SEDA Malaysiaa
 4. Berminat serta keinginan yang tinggi untuk maju.
 5. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM 4,000.00

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
Green Technology Department (TD4) : 04-4414619/621 Ext 130

Pn Norhaziati : norhaziati@kismec.org.my

Program Registration

Jurukimpal Gas

Tempoh Pengajian : 12 Bulan (12 bulan latihan di KISMEC)
Yuran Kursus : Tajaan Sepenuhnya oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Persijilan: American Welding Society (AWS).
Sijil dan Lesen AWS diiktiraf di peringkat antarabangsa akan diberikan kepada peserta yang berjaya menamatkan program latihan dan lulus peperiksaan AWS.

Objektif Kursus
1. Melengkapi peserta dengan kemahiran dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang teknologi kimpalan sebagai pengimpal yang berkelayakan.
2. Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional dalam bidang teknologi kimpalan untuk memasuki pasaran tenaga kerja mahir, seperti yang dikehendaki oleh industri yang berkaitan.
3. Meningkatkan pengetahuan mereka dari segi memahami prinsip-prinsip kimpalan dan aplikasinya selaras dengan piawaian antarabangsa.
4. Mendedahkan peserta ke persekitaran kerja sebagai industri yang sebenar, dalam bengkel kimpalan yang diakui oleh American Welding Society (AWS).
5. Peperiksaan Certified Welder (CW) di mana soalan-soalan peperiksaan disediakan dan dikaji semula oleh AWS.
6. Mengikut standard peperiksaan “Certified Welder” dan diiktiraf di peringkat antarabangsa melalui American Welding Society (AWS).

Kandungan Kursus
1. 1G hingga 6G jenis kedudukan kimpalan untuk industri berat
2. Kerja Fabrication termasuk memotong dan menyediakan bahan
3. Kimpalan bagi industri minyak dan gas
4. Kod dan standard
5. Pemeriksaan lesen professional AWS
6. Peperiksaan akan dinilai oleh AWS Certified Welding Inspector

Manfaat/Peluang Kerjaya
1. Sijil yang diiktiraf antarabangsa untuk kemajuan kerjaya
2. Mempunyai kelebihan dalam pasaran industri
3. Pengimpal yang berwibawa dan berkaliber
4. Berpengetahuan dalam menggunakan keperluan standard yang berkaitan
5. Graduan dengan kemahiran yang cekap sangat diperlukan dalam industri berat tempatan dan antarabangsa

Syarat Kemasukan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 18 – 30 tahun (Lelaki sahaja)
 3. Lepasan SPM atau SPMV dan keinginan yang tinggi untuk maju.
 4. Pendapatan kelearga tidak melebihi RM 4,000.00

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
Oil & Gas Department : 04-442 3271 | 04-440 3146
En Bazil : bazil@kismec.org.my
Pn Syazana : syazana@kismec.org.my

Program Registration

AWS Certified 6G Welder (Zakat Perlis)

Tempoh Pengajian : 6 Bulan (6 bulan latihan di KISMEC)
Yuran Kursus : Tajaan Zakat Perlis – Akademi Transformasi Asnaf MAIPs Sdn Bhd

Persijilan: American Welding Society (AWS).
Sijil dan Lesen AWS diiktiraf di peringkat antarabangsa akan diberikan kepada peserta yang berjaya menamatkan program latihan dan lulus peperiksaan AWS.

Objektif Kursus
1. Melengkapi peserta dengan kemahiran dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang teknologi kimpalan sebagai pengimpal yang berkelayakan.
2. Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional dalam bidang teknologi kimpalan untuk memasuki pasaran tenaga kerja mahir, seperti yang dikehendaki oleh industri yang berkaitan.
3. Meningkatkan pengetahuan mereka dari segi memahami prinsip-prinsip kimpalan dan aplikasinya selaras dengan piawaian antarabangsa.
4. Mendedahkan peserta ke persekitaran kerja sebagai industri yang sebenar, dalam bengkel kimpalan yang diakui oleh American Welding Society (AWS).
5. Peperiksaan Certified Welder (CW) di mana soalan-soalan peperiksaan disediakan dan dikaji semula oleh AWS.
6. Mengikut standard peperiksaan “Certified Welder” dan diiktiraf di peringkat antarabangsa melalui American Welding Society (AWS).

Kandungan Kursus
1. 1G hingga 6G jenis kedudukan kimpalan untuk industri berat
2. Kerja Fabrication termasuk memotong dan menyediakan bahan
3. Kimpalan bagi industri minyak dan gas
4. Kod dan standard
5. Pemeriksaan lesen professional AWS
6. Peperiksaan akan dinilai oleh AWS Certified Welding Inspector

Manfaat/Peluang Kerjaya
1. Sijil yang diiktiraf antarabangsa untuk kemajuan kerjaya
2. Mempunyai kelebihan dalam pasaran industri
3. Pengimpal yang berwibawa dan berkaliber
4. Berpengetahuan dalam menggunakan keperluan standard yang berkaitan
5. Graduan dengan kemahiran yang cekap sangat diperlukan dalam industri berat tempatan dan antarabangsa

Syarat Kemasukan
1. Asnaf negeri Perlis sahaja.
2. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM 1,200.00
3. Lepasan SPM atau PMR/PT3 yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk memajukan diri
Peluang kedua kepada pelajar-pelajar yang tercicir pelajaran (sekolah rendah/sekolah menengah/institut pengajian tinggi) ATAU individu yang mempunyai minat menjurus ke arah skil vokasional/teknikal berbanding akademik

Untuk maklumat dan pertanyaan sila hubungi :
Oil & Gas Department : 04-442 3271
En Bazil : bazil@kismec.org.my
Pn Syazana : syazana@kismec.org.my

Program Registration